7 juni 2018: 100 jaar Zuiderzeewet met drs. Yftinus van Popta

Nagele_kaart - Y.T. van Popta, naar Kaart KD 000372 van het Historisch Centrum Overijssel

Klik hier voor een terugblik op de presentatie van drs. Y.T. van Popta.

‘Het mysterie van het Verdronken Nagele ontrafeld?’ is het thema van een feestelijke avond in Museum Nagele. Er zijn spannende verhalen in omloop over het mystieke, omstreeks het jaar 1300 bij een zware stormvloed verdronken Nagele…… Nagele is eeuwen oud - en tegelijk piepjong.
 
Deze avond wordt georganiseerd in het kader van de landelijke viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Met deze wet is het startschot gegeven om de plannen van ingenieur Cornelis Lely te gaan uitvoeren, de Zuiderzeewerken.
Museum Nagele besteedt hier het gehele jaar aandacht aan, zowel in de exposities als met enkele extra activiteiten. Op 7 juni van 19.15 uur tot 22 uur vindt zo`n extra activiteit plaats.

19.15 uur: Optreden 'Le Chapel' uit Kraggenburg; een serieus vrijgevochten groep muzikanten
Le Chapel is ongeveer 8 jaar geleden ontstaan, doordat enkele blazers uit Kraggenburg graag muziek wilden maken, maar niet in verenigingsverband.
In de loop der tijd zijn er meer muzikanten bijgekomen en heeft Le Chapel een volwaardige bezetting. Het is de groep nog steeds gelukt om plezier bovenaan te zetten en er is nog steeds geen sprake van enige verenigingsvorm.
Ook muzikaal is de groep ‘uitgebreid’ en speelt men een breed scala van soorten muziek, afhankelijk van de gelegenheid waarvoor gespeeld wordt. De leden van Le Chapel hebben er zin in!

19.30 uur: Onthulling Waterwijzer
Met name jonge mensen en buitenlandse bezoekers beseffen niet dat ze zich in Noordoostpolder- en in Nagele - op de zeebodem bevinden, ongeveer 4,50 m beneden NAP. Om de bezoekers inzicht te geven hoe hoog het water staat als er geen dijken zijn, is ter plekke een duidelijke aanwijzing nodig die dat hoge waterpeil symboliseert.
De gidsen van Museum Nagele gaan deze Waterwijzer op de buitenmuur van het museum gebruiken als startpunt voor het vertellen van het verhaal van Noordoostpolder en Nagele.

20 uur: 'Verdronken dorpen en de Zuiderzee', door drs. Yftinus van Popta
Drs. Yftinus van Popta verzorgt een presentatie over 'Verdronken dorpen en de Zuiderzee'. Van Popta is promovendus aan de Rijksuniversiteit van Groningen en doet onderzoek naar het laatmiddeleeuwse maritieme cultuurlandschap van de voormalige Zuiderzee.

Met zijn onderzoek wil Van Popta bewijzen dat een deel van de huidige Noordoostpolder toen nog land was en dat er werd gewoond in misschien wel tien nederzettingen. Sommige van deze nederzettingen hadden een kapelletje, het middeleeuwse Nagele had zelfs een kerk.

Wordt het mysterie van het verdronken Nagele ontrafeld?

De strijd tegen het water, ook tegen het water van de Zuiderzee, is al vele eeuwen oud.