Het verhaal van Nagele

Het verhaal van Nagele - de vrijwilligers vertellen u er graag meer over

Het verdronken Nagele
Nagele was vroeger een nederzetting in de voormalige Zuiderzee. Een deel van de huidige Noordoostpolder was toen land en er werd in dat gebied gewoond in misschien wel tien nederzettingen. Sommige van deze nederzettingen hadden een kapelletje, het middeleeuwse Nagele had zelfs een kerk.

Nagele lag aan een belangrijke vaarroute van de IJsselmonding naar Staveren.
Waarschijnlijk is Nagele, dat tussen Urk en Schokland lag, tijdens een zware stormvloed omstreeks 1300 in de golven verdwenen.

De strijd tegen het water, ook tegen het water van de Zuiderzee, is al vele eeuwen oud!
Op 14 juni 2018 is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. Museum Nagele besteedt daar het gehele jaar aandacht aan, o.a. met een presentatie op 7 juni door drs. Yftinus T. van Popta (Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie, Maritieme Archeologie), getiteld  'Verdronken dorpen en de Zuiderzee'. Zie ook onze Agenda.

 

Het verdwenen Nagele
Ook al bestaat Nagele nog niet zo lang, toch zijn er al markante gebouwen en wandkunst verdwenen. (Dit deel van de website wordt binnenkort verder gevuld)

 

Cultuurhistorisch Nagele
Nagele is verbonden met de namen van internationaal bekende architecten als Aldo van Eyck, Jan en Gerrit Rietveld, J. Bakema, Mart Stam, Lotte Stam-Beese en tuinarchitecte Mien Ruys.
Het rijk geïllustreerde boekje 'Nagele. Een cultuurhistorische wandeling' leidt u langs architectuur en door groen en geeft een prachtig beeld van het moderne dorp. Deze gids is in Museum Nagele te koop.

 

De vernieuwing van Nagele
In Nagele voltrekken zich grote veranderingen. In de afgelopen jaren hebben verschillende partijen gezamenlijk een Dorpsvisie voor Nagele gemaakt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Nagele vervolgens de aanwijzing ‘nationaal wederopbouwgebied’ toegekend en een bedrag van 1,5 miljoen euro voor de toekomst van het dorp beschikbaar gesteld. Nu is het tijd om de gezamenlijk benoemde projecten en initiatieven te realiseren. Het hele uitvoeringsplan wordt gefaseerd uitgevoerd.